Kräftan

22 ju­ni – 23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ditt be­hov av fri­het i kar­riä­ren kan ska­pa kon­flikt med per­so­ner i över­ord­nad ställ­ning. Sam­ti­digt kan du be­hö­va för­nya ru­ti­ner och ste­la struk­tu­rer som står i vägen för din ut­veck­ling. Und­vik im­pul­si­va och tvä­ra kast. Din topp: 5, 12. Ligg lågt: 7, 25. Månadens råd: Gör en prak­tisk plan för kre­a­tiv för­änd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.