Jungfrun

24 aug – 23 sep

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Omed­vet­na möns­ter kan dy­ka upp och ska­pa ir­ri­ta­tion och kon­flik­ter. Bli med­ve­ten om hur ditt för­flut­na står i vägen för din lyc­ka. Från den 17:e är ti­den helt rätt för att gå till bot­ten med pro­blem och släp­pa ta­get. Din topp: 14, 17. Ligg lågt: 3, 5. Månadens råd: Släpp ta­get om det för­flut­na och bli fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.