Jon­nas fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - Ledare -

Spa­na in dröm­blå­sor­na på si­dan 58–63.

Häl­so­gu­run Rens Kro­es in­spi­re­rar på si­dan 144. Ikea im­po­ne­rar med si­na gäst­kol­lek­tio­ner. Den här fi­na lampskär­men är sig­ne­rad Ing­e­gerd Rå­man. Pris: 299 kr.

I kok­bo­ken Frukt & Grönt av Lotta Kühl­horn står rå­va­ran i fo­kus. Nu vill jag sat­sa på ve­ge­ta­risk mat. Pris:167 kr.

Änt­li­gen är det vår på rik­tigt och då får sol­glas­ö­gon från Che­ap Mon­day föl­ja med ut. Pris: 250 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.