21 ap ril  – 21 maj

Plaza Kvinna - - Astro -

Vå­ga glänsa, om­fam­na be­röm och upp­skatt­ning från din om­giv­ning. Din in­tui­tion är stark. Låt din in­re käns­la väg­le­da dig i rätt rikt­ning. Äg­na dig åt kre­a­ti­va ak­ti­vi­te­ter som ger nä­ring åt din själ. Bra tid för har­mo­ni i re­la­tio­ner. Din topp: 2, 6. Ligg lågt: 5, 13. Må­na­dens råd: Upp­täck mer av din in­re ri­ke­dom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.