Fis­kar­na

19 feb – 20 mars

Plaza Kvinna - - Astro -

Det kan gå lång­samt i kar­riä­ren och kän­nas som att nå­got står i vägen för din fram­gång. Var no­ga med att de­fi­ni­e­ra di­na mål! Se över di­na pla­ner och gör ju­ste­ring­ar där det be­hövs. Ska­pa bätt­re ba­lans mel­lan job­bet och pri­vat­li­vet. Din topp: 9, 25. Ligg lågt: 2, 14. Må­na­dens råd: För bäs­ta re­sul­tat – sat­sa på ett fris­ka­re, fri­a­re och ro­li­ga­re liv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.