Lot­ta gray

Plaza Kvinna - - SHOPPING -

Ål­der: 49 år. fa­milj: So­nen Len­nox, 10 år. yr­ke: Jour­na­list på tid­ning­en Hänt i Vec­kan. Ak­tu­ell: Med sitt stän­digt ak­tu­el­la en­ga­ge­mang in­om väl­gö­ren­het och oli­ka pro­jekt run­tom i Afri­ka. Lot­ta är am­bas­sa­dör för Specs­a­vers pro­jekt Ge Syn, som hon i feb­ru­a­ri för tred­je året i rad följ­de med till Tan­za­nia för att de­la ut glas­ö­gon, samt Lä­kar­mis­sio­nen och Can­cerRe­habFon­den.

Läs om Lot­tas upp­le­vel­ser och or­ga­ni­sa­tio­ner­na hon är am­bas­sa­dör för på hen­nes blogg, blogg.allt­for­fo­rald­rar.se/vim­mel­mam­man, och @vim­mel­mam­man på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.