Gör din egen an­sikts­mask

Plaza Kvinna - - TRAINING -

In­spi­re­ras av Bo­dy­ism – ska­pa din egen an­sikts­mask för att ge hu­den här­lig åter­fukt­ning.

1/2 eko­lo­gisk avo­ka­do 1/2 eko­lo­gisk pa­paya 1 tsk eko­lo­gisk aloe ve­ra-gel Honung 2 gurk­ski­vor

Mixa avo­ka­do, pa­paya och aloe ve­ra-gel som om du skul­le gö­ra en smoot­hie. Till­sätt li­te honung un­der ti­den du mix­ar. Ap­pli­ce­ra se­dan ett ge­ne­röst la­ger på hu­den, lägg på gurk­ski­vor­na över ögo­nen, lu­ta dig till­ba­ka och njut. Låt an­sikts­mas­ken ver­ka 15–20 mi­nu­ter och tvät­ta se­dan bort med varmt vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.