22 ju­ni–23 ju­li

Kräf­tan

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ny­må­nen sker i ditt tec­ken den 4:e. Det pas­sar per­fekt för nystart i om­rå­den som främ­jar ditt väl­må­en­de och din per­son­li­ga ut­veck­ling. Nya be­kant­ska­per kan ut­veck­las till djup vän­skap, ro­man­tik och kär­lek. Nät­ver­ka och fri­gör kre­a­ti­vi­te­ten. Din topp: 4, 8. Ligg lågt: 15, 28. Må­na­dens råd: Väx, ut­veck­las och må bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.