Skyt­ten

23 nov – 22 dec

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Du får räk­na med ökat an­svar. En del pla­ner kan bli för­se­na­de. Var or­ga­ni­se­rad med din tid. Ta hand om häl­san och ac­cep­te­ra ba­ra så myc­ket ar­be­te som du kän­ner att du or­kar med. Sis­ta vec­kor­na pas­sar per­fekt för en re­sa. Din topp: 8, 21. Ligg lågt: 18, 19. Må­na­dens råd: Av­slu­ta pro­jekt in­nan du på­bör­jar nya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.