Le­jo­net

24 ju­li – 23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Förs­ta vec­kor­na pas­sar bra för re­flek­tion och still­sam­ma ak­ti­vi­te­ter. Sök in­åt och kom i kon­takt med dig själv. Vi­su­a­li­se­ra di­na dröm­mar, men vän­ta till ef­ter den 14:e med att sät­ta prak­tis­ka pla­ner i ver­ket. Ve­nus skän­ker har­mo­ni ef­ter den 12:e. Din topp: 8, 24. Ligg lågt: 16, 19. Må­na­dens råd: Ba­lans och gläd­je.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.