4 Ali­cia Vi­kan­der

Skå­de­spe­la­re

Plaza Kvinna - - JUST NU -

2016 har minst sagt va­rit Ali­cia Vi­kan­ders år och det tycks in­te fin­nas nå­got stopp på fram­gång­ar­na. Ti­di­ga­re i vår kom ny­he­ten att hon tar Ange­li­na Jo­li­es roll som La­ra Croft i Tomb Rai­der, och hon kom­mer snart att sy­nas som Matt Da­mons mot­spe­la­re i Ja­son Bour­ne, i det hi­sto­ris­ka dra­mat Tulip Fe­ver och i det ro­man­tis­ka dra­mat The Light Between Oce­ans. Dess­utom har hon lan­se­rat sitt all­de­les eg­na pro­duk­tions­bo­lag, Vi­ka­ri­ous Productions. Först ut är Eup­ho­ria – en film av Li­sa Langseth, re­gis­sö­ren som 2009 sat­te fart på Vi­kan­ders kar­riär med fil­men Till det som är vac­kert. Det här blir Langset­hs förs­ta eng­elsk­språ­ki­ga film, och Vi­kan­der spe­lar bland an­nat mot Eva Green. Cir­keln är slu­ten, med and­ra ord!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.