BAD MOMS

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Pre­miär 5 au­gusti

Vad hän­der när tre hög­pre­ste­ran­de kvin­nor släp­per si­na am­bi­tio­ner att va­ra de per­fek­ta, helyl­lea­me­ri­kans­ka ide­al­mam­mor­na? I Jon Lucas och Scott Mo­o­res ( Bak­smäl­lan) se­nas­te film vi­sar Mi­la Ku­nis, Kris­ten Bell och Kat­hryn Hahn ett al­ter­na­tivt (och rätt över­dri­vet) sätt att va­ra mam­ma på – och kanske är det li­te mer pro­vo­ce­ran­de i USA än i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.