– Äls­ka r fri­he­ten som sty­li st

Pa­me­la Bella­fes­ta

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Ål­der: 35 år. bor: Pung­pi­nan, Stock­holm. gör: Fri­lans­sty­list, mo­de­chef för tid­ning­en Metro Mo­de och skön­hets­re­dak­tör för Metro. ar­bets­plats: De­lar kon­tor med Soft Go­at och By Mali­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.