24 ju­li –23 aug

Le­jo­net

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Sat­sa på att ska­pa ba­lans mel­lan ditt fri­hets­be­hov och di­na plik­ter. Barn och fa­milj kan krä­va mer av din tid nu. Sam­ti­digt be­hö­ver du få ut­lopp för din kre­a­ti­vi­tet och di­na per­son­li­ga in­tres­sen. Ligg lågt med ut­gif­ter fram till den 8:e. Din topp: 5, 16. Ligg lågt: 10, 19. Månadens råd: Or­ga­ni­se­ra din tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.