Skyt­ten

23 nov – 22 dec

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ar­be­te, stu­di­er och re­la­tio­ner står i fo­kus trots se­mester­ti­der. Lägg fram för­slag och idéer till che­fen. Var öp­pen för nya in­komst­möj­lig­he­ter. Gå ut­an­för din egen be­kväm­lig­hets­zon och upplev er­fa­ren­he­ter som bred­dar ho­ri­son­ten. En re­sa blir per­fekt! Din topp: 16, 27. Ligg lågt: 12, 19. Månadens råd: Väx och fro­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.