Sten­boc­ken

23 dec– 20 jan

Plaza Kvinna - - ASTRO -

En kär­leks­re­sa på tu man hand är helt rätt nu. Sök nya upp­le­vel­ser och öpp­na dig för det som är an­norlun­da. Tänk po­si­tivt och ha en öp­pen at­ti­tyd så kom­mer möj­lig­he­ter­na och fram­gång­en. Den 15:e pas­sar för en nö­jes­kväll med go­da vän­ner. Din topp: 24, 28. Ligg lågt: 6, 19. Månadens råd: Glad, fri och lyck­lig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.