Kräf­tan

22 ju­ni – 23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Sat­sa på att byg­ga upp en in­re käns­la av sä­ker­het. Ut­veck­la di­na ta­lang­er och re­sur­ser som se­dan kan lig­ga till grund för ma­te­ri­ell trygg­het läng­re fram. Und­vik över­dri­vet myc­ket ar­be­te och håll stress­ni­vå­er­na ne­re. Risk finns för över­an­sträng­ning. Din topp: 9, 27. Ligg lågt: 12, 19. Månadens råd: Få ut mer av li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.