Emi­li­as fa­vo­ri­ter

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Vår mo­de­re­dak­tör Jen­ni­fer Winston tol­kar hös­tens störs­ta tren­der på si­dan 98. Tom­my Hil­fi­ger be­rät­tar om fram­ti­den och sin bäs­ta lär­dom på si­dan 128. Nu ut­ö­kar BOSS sitt väsk­sor­ti­ment med ho­bo­va­ri­an­ten In­tar­sia. En lyx­ig och an­ge­näm föl­je­sla­ga­re i höst. Pris: 15 698 kr.

Ny sä­song = nya skor. Des­sa från Filip­pa K spar­kar jag gär­na löv med. Pris: 3 100 kr.

Her­mès se­nas­te doft­till­skott Ga­lop d’Her­mès lan­se­ras den 1 sep­tem­ber – jag kan knappt bär­ga mig. Pris: 2 570 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.