3 Ca­ro­li­ne Le­vy och Emely Cro­na Sten­berg

Grun­da­re he­ja li­vet

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Var­je dag dy­ker det upp nya upp­da­te­ring­ar på Facebook – det är kvin­nor som pos­tar pep­pan­de sa­ker i nät­ver­ket He­ja Li­vet, ett fan­tas­tiskt ini­ti­a­tiv av Ca­ro­li­ne Le­vy och Emely Cro­na Sten­berg. Här hand­lar det in­te om vas­sa arm­bå­gar, ut­an sna­ra­re om att hjäl­pa varand­ra på vägen. Om du in­te re­dan är med i grup­pen på Facebook är det ett mås­te – pre­cis som de själ­va skri­ver är det en plats för oss tje­jer där vi är med varand­ra, in­te mot varand­ra. Word!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.