DUNJACKANS ÅTER­KOMST

Plaza Kvinna - - MODE -

Åter­komst? I Sve­ri­ge har den nog aldrig va­rit bor­ta. Men i vil­ket fall gör dun­jac­kan stor come­back på ca­t­wal­ken till­sam­mans med sä­song­ens fest­plagg. Nu mat­chas den bäst med vo­lu­mi­nö­sa klän­ning­ar och ski­ra kjo­lar – ovän­tat och kul med en ny twist på vårt skan­di­na­vis­ka fa­vo­rit­plagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.