LEO-LO­VE

Plaza Kvinna - - MODE -

Prin­tet med mest klös i hös­ten 2016? Le­o­pard! Dri­es Van No­ten är en av dem som gjort den dju­ris­ka tolk­ning­en mo­dern ge­nom att blan­da in in­slag av vin­rött, sil­ver och krit­strecks­ran­digt. Li­kaså bjöd Gi­venchy på en in­tres­sant mix av le­o­pard, rän­der och färg­kroc­kar. En spän­nan­de ut­veck­ling som går att tol­ka fritt i en rad oli­ka sti­lar. Ryggsäck, 15 429 kr, Lou­is Vuit­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.