PARTEY!

Plaza Kvinna - - MODE -

Säl­lan har vi skå­dat sam­ma mängd ex­cent­ris­ka par­typlagg som nu. Glitt­ran­de kap­por, pal­jett­pryd­da klän­ning­ar, ski­nan­de top­par och gnist­ran­de kjo­lar. Så länge det glim­mar har du träf­fat rätt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.