NY­HE­TER

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

adi­das x Par­ley

Un­der World Oce­an Day i början av ju­ni lan­se­ra­de adi­das och or­ga­ni­sa­tio­nen Par­ley for the Oce­ans en re­vo­lu­tio­ne­ran­de och ef­ter­läng­tad lö­par­sko i be­grän­sad upp­la­ga. Skon är gjord av Par­ley Oce­an Plastic – upp­sam­lad plast från kust­om­rå­den runt Mal­di­ver­na och ihop­sam­la­de il­le­ga­la fis­ke­nät. För att vin­na ett av de 50 pa­ren var man tvung­en att ska­pa en vi­deo om hur man und­vi­ker att an­vän­da plast som för­bruk­nings­va­ra. Mis­sa­de du chan­sen? Miss­trös­ta in­te – i slu­tet av året släpps en an­nan va­ri­ant i stör­re upp­la­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.