Vågen

24 sep – 23 okt

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ve­nus står i ditt tec­ken näs­tan he­la må­na­den och får säll­skap av Ju­pi­ter från den 9:e. Det kan in­te bli en bätt­re start på hös­ten för kärlek, ro­man­tik och in­re har­mo­ni. Låt ing­et stå mel­lan dig och di­na dröm­mar. Din topp: 26, 27. Ligg lågt: 10, 17. Månadens råd: Din bäs­ta tid är här och nu – lev det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.