Tvillingarna

22 maj – 21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO -

En po­si­tiv pe­ri­od bör­jar den 9:e för kärlek, ro­man­tik, nö­jen och per­son­li­ga kre­a­ti­va in­tres­sen. Sat­sa på re­la­tio­ner och ak­ti­vi­te­ter där du kan va­ra dig själv helt och hål­let. Få upp ögo­nen för det som känns vär­de­fullt och ut­veck­la det. Din topp: 21, 24. Ligg lågt: 1, 9. Månadens råd: Gör ett av­brott i var­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.