#PLA ZAKVINNA

Plaza Kvinna - - INNEHÅLL -

Följ @pla­za­kvin­na på Instagram för att föl­ja med oss bakom ku­lis­ser­na, som här vid smygläs­ning­en av sto­ra höst­mo­de­num­ret på Ho­tel Drott­ning Kristi­na i sam­ar­be­te med Bun­ches By Bl­om­rum. Vi lot­tar även ut fi­na vins­ter till er som an­vän­der hash­tag­gen #pla­za­kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.