2 eva rö­se

Skå­de­spe­la­re

Plaza Kvinna - - JUST NU -

13–16 ok­to­ber är det dags för värl­dens störs­ta konst­mäs­sa, Af­for­dab­le Art Fair, att slå upp dör­rar­na i Stock­holm. Det här året sam­ar­be­tar mäs­san med UNICEF och skå­de­spe­la­ren Eva Rö­se, som var i det ka­ta­strof­drab­ba­de Ne­pal pre­cis in­nan lan­det drab­ba­des av den värs­ta jord­bäv­ning­en på 80 år. Där fick hon ta del av UNICEF:s ar­be­te för bätt­re vill­kor för barn och kvin­nor i om­rå­det. Re­sul­ta­tet är en se­rie bil­der som nu kom­mer fin­nas till för­sälj­ning på mäs­san. In­täk­ter­na från för­sälj­ning­en går oav­kor­tat till or­ga­ni­sa­tio­nens ar­be­te i Ne­pal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.