Nya Front Run­ners

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Filip­pa K fort­sät­ter sin håll­bar­hets­sats­ning och lan­se­rar tre styc­ken ull­plagg un­der de­vi­sen Front Run­ners – plagg som präglas av mi­ni­mal mil­jöpå­ver­kan. Ma­te­ri­a­len i plag­gen be­står av åter­vun­nen ull samt åter­vun­nen po­ly­es­ter för att öka plag­gets styr­ka och håll­bar­het. Fint som snus, som man bru­kar sä­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.