Ing­en äger Gra­ce

Plaza Kvinna - - MODE -

Ar­tis­ten Gra­ce har till­sam­mans med rap­pa­ren G-Eazy gjort suc­cé värl­den över med sin co­ver på Les­ley Go­res You Don’t Own Me från 1963 – den har bland an­nat va­rit bland de tre mest ef­ter­sök­ta lå­tar­na i ap­pen Sha­zam i över 20 län­der och in­te minst top­pat lis­tor­na i Stor­bri­tan­ni­en och hem­lan­det Austra­li­en. In­te helt över­ras­kan­de, då den för­u­tom att den fram­förs av två grym­ma ar­tis­ter även pro­du­ce­rats av iko­nen Qu­in­cy Jo­nes. Ti­di­ga­re i år släpp­te Gra­ce sitt förs­ta al­bum, FMA, och även fram­ö­ver lå­ter vi hen­nes skö­na to­ner bäd­da in oss i höst­mörk­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.