Jung­frun

24 aug – 23 sept

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Re­la­tio­ner­na till om­värl­den kan fun­ge­ra ex­tra bra nu. Glöm in­te bort ro­man­ti­ken. Ska­pa ett sam­man­hang som in­spi­re­rar. Ju­pi­ter står i ditt eko­no­mis­ka om­rå­de vil­ket stär­ker själv­käns­lan och ger nya in­komst­möj­lig­he­ter. Din topp: 11, 14. Ligg lågt: 13, 25. Må­na­dens råd: Tänk häl­sa, livs­gläd­je och po­si­ti­va tan­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.