Vat­tu­man­nen

21 jan  – 18 feb

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Se över di­na fram­tids­mål och gör ju­ste­ring­ar där det be­hövs. Finn nya vägar till ett stör­re själv­för­verk­li­gan­de. Bra må­nad för re­sor, stu­di­er, kur­ser och för att pro­va på nya er­fa­ren­he­ter som vid­gar ho­ri­son­ten. Din topp: 20, 23. Ligg lågt: 5, 21. Må­na­dens råd: Kons­ten att bli lyck­lig är att le­va här och nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.