Kräf­tan

22 ju­ni – 23 ju­li

Plaza Kvinna - - ASTRO -

He­la hös­ten blir en bra pe­ri­od för att fin­na in­re ba­lans. Sat­sa på att ska­pa be­kväm­lig­het hem­ma och ta dig tid för still­het och me­di­ta­tion. Var ly­hörd mot dig själv, din kropp och di­na käns­lor. Lägg räds­lan åt si­dan och vå­ga le­va. Din topp: 14, 17. Ligg lågt: 8, 21. Må­na­dens råd: Hit­ta en ba­lans med mju­ka över­gång­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.