Fis­kar­na

19 feb – 20 mars

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Sat­sa på ett in­re sö­kan­de för att fin­na di­na re­sur­ser och ta­lang­er. For­ma fram­ti­den på ett sätt som känns rätt i hjär­tat. Fram­gång kom­mer ge­nom sam­ar­be­te med and­ra. Fun­de­ra över vad du vill och öns­kar upp­nå. Din topp: 14, 17. Ligg lågt: 5, 13. Må­na­dens råd: För­bätt­ra din pre­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.