24 okt–22 nov

SKORPIONEN

Plaza Kvinna - - KRÖNIKA -

Pla­ne­ra för en nystart kring per­son­li­ga in­tres­sen som ock­så in­klu­de­rar nå­got po­si­tivt för din häl­sa och ditt väl­be­fin­nan­de. Re­sor och ut­bild­ning lig­ger helt rätt från den 15:e. Ett mil­jöom­byte gör dig gott och in­spi­re­rad. Din topp: 6, 18. Ligg lågt: 7, 8. Må­na­dens råd: Ta tid för di­na eg­na be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.