Jung­frun

24 aug – 23 sept

Plaza Kvinna - - KRÖNIKA -

Ju­pi­ter ger po­si­tiv kraft som stär­ker din själv­käns­la och ska­par möj­lig­he­ter för nya in­koms­ter. Ha en öp­pen at­ti­tyd i so­ci­a­la sam­man­hang. Från den 12:e bör­jar en gynn­sam tid för ro­man­tik, nö­jen och fa­mil­je­ge­men­skap. Din topp: 5, 3. Ligg lågt: 2, 15. Må­na­dens råd: Säg in­te nej till dig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.