KAROLINE WHITE

Plaza Kvinna - - INNEHALL -

FRILANSJOURNALIST

När Karoline White in­te lär so­nen Lee att åka pul­ka – om det finns nå­gon snö, för­stås – till­bring­ar hon mel­lan­da­gar­na in­om­hus i py­ja­mas och toff­lor. I örat ding­lar det mån­for­ma­de ör­häng­et från Blue Bil­lie som hon fick av sin mam­ma i 30-års­pre­sent, och på si­dan 42 i det här num­ret har Karoline valt ut fler fa­vo­ri­ter bland smyc­ken och de­tal­jer.

– Jag har väg­rat stor­stads­li­vet he­la mitt liv – att bo i allt­så. Jag trivs bäst i mitt gu­la lil­la hus i En­kö­ping där jag har min son Lee, en fransk bull­dog och min man. Se­nas­te året har jag mest go­sat med min ettå­ring men åren in­nan det var jag mo­de­chef på So­fis Mo­de, sty­list för Junky­ard och nu se­nast var jag med i det här­li­ga The You Way-gäng­et. Vem le­ve­re­ra­de sä­song­ens bäs­ta kol­lek­tion och var­för?

– Just nu är jag li­te små­to­kig i he­la den här Ve­te­ments-gre­jen. Dem­na Gva­sa­lia och hans lil­la kol­lek­tiv ska­par nya sa­ker av gam­la sa­ker på ett sätt som näs­tan är li­te kul. Jag gil­lar de­tal­jer­na. Nå­got som vi fick se myc­ket av hos Mai­son Mar­gi­e­la förr – där Dem­na var ti­di­ga­re. Sen är hans höst­kol­lek­tion för Ba­len­ci­a­ga väl­digt in­spi­re­ran­de ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.