Ce­ci­lia ”Cissi” Forss

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Ål­der: 31 år. Bor: Sö­der­malm, Stock­holm, till­sam­mans med pojk­vän­nen Fredrik von der Esch men är upp­växt i Falun. Kar­riär: Fil­mer i ur­val: I rym­den finns inga käns­lor, Ma­sjäv­lar och Me­di­ci­nen. Slu­ta­de som Ica-Cin­dy un­der 2014. Se­dan dess har hon spe­lat Re­bec­ka Ax­els­son i tv-se­ri­en Black Wi­dows samt age­rat mo­dell för Gi­na Tri­cots höst­kam­panj 2016. Ak­tu­ell: Med in­spel­ning­ar­na av sä­song två av se­ri­en Black Wi­dows, som har pre­miär på TV3 och Vi­aplay i vår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.