Tvill ing­ar­na

22 maj – 21 ju­ni

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Räk­na med ett ökat an­svar i di­na re­la­tio­ner. Tryc­ket lät­tar ef­ter den 11:e och en käns­la av fri­gö­rel­se kan in­fin­na sig. Räk­na in­te med någ­ra snab­ba re­sul­tat, men du kan bör­ja se glim­tar av en ly­san­de fram­tid. Bra pe­ri­od för re­sor. Din topp: 4, 12. Ligg lågt: 6, 13. Må­na­dens råd: Gör det som krävs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.