STN ÄRLI G DOFT

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

In­te långt ef­ter att mo­de­hu­set Lou­is Vuit­ton pre­sen­te­rat sin all­ra förs­ta doft­kol­lek­tion släp­per även Christian Loubou­tin för förs­ta gång­en en sam­ling om tre par­fy­mer. De oli­ka dof­ter­na ska fram­hä­va kvin­nans per­son­lig­het och oli­ka sätt att ut­tryc­ka sig, och de tre var­ma, feminina dof­ter­na pre­sen­te­ras i vack­ra, sta­ty­ett­lik­nan­de glas­flas­kor. Pris: 2 400 kr/80 ml.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.