Eau Mi­cel­lai­re Dou­ceur,

Plaza Kvinna - - SKÖNHET -

315 kr, Lan cô­me Prak­tisk pump­för­pack­ning som gör do­se­ring­en en­kel. Dof­ten är aning­en präg­lad av al­ko­hol, vil­ket vis­sa test­per­so­ner upp­skat­tar och me­nar ger en ex­tra käns­la av ren­het. Vatt­net gör sitt jobb och av­lägs­nar snabbt spår av ma­ke­up, men har li­te svårt att få bort al­la res­ter av ögon­ma­ke­up och når där­för in­te rik­tigt he­la vä­gen fram. Be­tyg: 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.