Oxen

21 ap ril  – 21 maj

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Spen­de­ra tid med vän­ner och grup­per som du de­lar ge­men­sam­ma in­tres­sen med. Sätt vän­skap, kär­lek och ro­man­tik i cent­rum. Bra pe­ri­od för att dröm­ma om och pla­ne­ra nya mål som du vill strä­va ef­ter. Din topp: 6, 15. Ligg lågt: 7, 13. Må­na­dens råd: vi­sa vä­gen. Låt hjär­tat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.