Jungfrun

24 aug – 23 sept

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Låt fan­ta­sin flö­da och tillåt dig att dag­dröm­ma mer. Und­vik livs­av­gö­ran­de be­slut och låt lek­full­he­ten ta stör­re plats. Ju mer du kan kopp­la av och nju­ta av till­va­ron, desto mer ut­vi­lad och åter­häm­tad blir du. Din topp: 7, 15. Ligg lågt: 9, 30. Må­na­dens råd: För­nya mo­ti­va­tio­nen med ny livs­kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.