Lejonet

24 ju­li –23 aug

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Ditt ar­be­te och din häl­sa be­hö­ver mer upp­märk­sam­het. Ut­veck­la fler po­si­ti­va ru­ti­ner. Lägg in trä­ning på sche­mat och kom i form. Från den 20:e och en må­nad fram­åt kan du ska­pa mer kär­leks­ful­la och lyck­li­ga­re re­la­tio­ner. Din topp: 14, 22. Ligg lågt: 6, 24. Må­na­dens råd: Bli med­ve­ten om vad som får dig att må bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.