Skorpionen

24 okt–22 nov

Plaza Kvinna - - ASTRO -

Av­sätt tid för sport, fri­tid och nö­jen. Un­na dig le­dig tid och pla­ne­ra in ro­li­ga sa­ker med vän­ner. Ve­nus och Mars står i ditt ro­man­tis­ka om­rå­de he­la må­na­den ut. För­nya nå­got i ett vän­skaps- el­ler kär­leks­för­hål­lan­de. Din topp: 11, 20. Ligg lågt: 2, 5. Må­na­dens råd: Gör dag­dröm­mar till sann­dröm­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.