Mo­de

Plaza Kvinna - - MODE -

Snart är det dags att dan­sa in det nya året och gi­vet­vis har he­la re­dak­tio­nen valt ut si­na bäs­ta festfa­vo­ri­ter – du hit­tar dem på si­dan 116–119. Utö­ver att se fram emot årets störs­ta och sista fest blic­kar vi fram­åt och tjuv­ki­kar på vå­rens mo­de: en tolk­ning av Pre Spring-kol­lek­tio­ner­na på New Yorks ga­tor hit­tar du på si­dan 106–115, och vår egen mo­de­re­dak­tör Jen­ni­fer Winston tog med sig ett här­ligt gäng till Ska­nörs Havs­bad, där stic­kat stod i fo­kus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.