Ku­lis­ser­na

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL -

Mi­ni­mar­ket-syst­rar­na med kol­lek­tio­nen de ta­git fram för Rörstrand. Fo­to­graf Christof­fer Dal­karls ham­na­de fram­för ka­me­ran på si­dan 54. Om­slags­bil­den och mo­de­job­bet på si­dan 80 väx­er fram. Chefre­dak­tör Emi­lia med Cis­si Forss – vår vack­ra om­slagstjej i num­mer 12. Gi­na Tri­cot bjöd på lyx­ig mid­dag på Grand Hô­tel ... ... och Sam­søe & Sam­søe vi­sa­de sin SS17-kol­lek­tion på re­stau­rang Hil­len­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.