Lejonet

24 ju­li –23 aug

Plaza Kvinna - - MODE -

So­len ly­ser upp ditt re­la­tions­om­rå­de de tre förs­ta vec­kor­na. Spen­de­ra tid med din part­ner och sök dig till go­da vän­ner. Sam­ar­be­te kan fun­ge­ra bätt­re nu. En bra pe­ri­od för re­sor och stu­di­er bör­jar den 4:e. Bind sam­man lö­sa trå­dar i din ut­bild­ning. Din topp: 9, 11. Ligg lågt: 7, 18. Må­na­dens råd: din fram­tid. Pla­ne­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.