Skorpionen

24 okt–22 nov

Plaza Kvinna - - MODE -

Till­bringa mer tid hem­ma och finn din in­re ba­lans. Sat­sa på en po­si­tiv mil­jö som gyn­nar ditt väl­be­fin­nan­de. Dra ned på tak­ten, und­vik stress och ac­cep­te­ra ba­ra så mycket ar­be­te som du or­kar med. Bör­ja trä­na och kom i form. Din topp: 4, 10. Ligg lågt: 15, 17. Må­na­dens råd: Ska­pa nya, po­si­ti­va var­dags­ru­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.