Skytten

23 nov–22 dec

Plaza Kvinna - - MODE -

Bra pe­ri­od för att ska­pa ba­lans mel­lan krav, an­svar och fri­het. Kär­leks­pla­ne­ter­na Ve­nus och Mars står i ditt ro­man­tis­ka om­rå­de he­la må­na­den ut. Lägg in mer fri­tid på sche­mat och gör plats för din per­son­li­ga ut­veck­ling. Din topp: 10, 25. Ligg lågt: 6, 19. Må­na­dens råd: Fyll din var­dag med kär­lek, sport, fri­tid och nö­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.