Pol­ka Dots

Plaza Kvinna - - INNEHÁLL - Foto Christof­fer Dal­karls sty­ling Jennifer Winston

Oav­sett om de är små el­ler sto­ra, jäm­na el­ler ojäm­na så är pric­kigt ett in­slag att räk­na med i vår. Sat­sa på mo­no­kro­ma plagg och ad­de­ra det lek­ful­la mönst­ret som pric­ken över i:et.

01. Väs­ka, 4 300 kr, Mi­chael Mi­chael Kors. 02. Stöv­let­ter, 3 199 kr, Why­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.